Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die binnen onze organisatie worden gebruikt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene voorwaarden die door Thijs Geerdink Advocatenkantoor Borne B.V. worden gebruikt en de algemene voorwaarden die door Thijs Geerdink Advocatenkantoor Nijverdal B.V. worden gebruikt. In de downloadtitel wordt vermeld of de algemene voorwaarden betrekking hebben op Thijs Geerdink Advocatenkantoor Borne B.V. dan wel Thijs Geerdink Advocatenkantoor Nijverdal B.V.

Algemene voorwaarden Thijs Geerdink Advocatenkantoor Borne B.V.

Algemene voorwaarden Thijs Geerdink Advocatenkantoor Nijverdal B.V.

T H I J S   G E E R D I N K
      
A d v o c a t e n k a n t o o r
Nieuwe Kerkstraat 25 - 7622 LG Borne - info@tgadvocatenkantoor.nl - Tel. 074-2650080 - Fax. 074-2650089- Mob. 06-10094709 - K.v.K. 75175207
Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling